احکام صلح

۲۵/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

احکام صلح احکام صلح [ تعریف عقد صلح] مسأله 2160 صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که [...]