پخش قرآن و دعا قبل اذان از بلندگو مسجد

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

پخش قرآن و دعا قبل اذان از بلندگو مسجد مطابق نظر آيت الله خامنه اي [ پخش برنامه های خاص [...]