آيا صابئین كافر و نجس هستند

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 آيا صابئه كافر و نجس هستند مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 322: تعداد زیادی از مردم [...]