اگر منبری خلاف وحدت شیعه و سنی حرف بزند

۱۴/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

حکم گرفتن پول برای روضه‌ خوانی و مداحی حکم گرفتن پول برای روضه‌ خوانی و مداحی مطابق نظر آيت الله [...]