شکيات نماز

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

شکيات نماز    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي   س 516: کسى که در رکعت [...]