كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع

۲۹/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

كفاره و قضا اعتکاف از نظر مراجع كفاره اعتكاف  پرسش 77 .  در چه مواردى بطلان اعتكاف موجب كفاره هم [...]