احکام شهید

۱۶/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات|

احکام شهید حضرت آیت الله مکارم شیرازی احکام شهید مسأله 603ـ غسل دادن میّت مسلمان و کفن کردن او چنان [...]