آيا مي توان فطريه را در شهر ديگري بدهيم

۰۷/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

آيا مي توان فطريه را در شهر ديگري بدهيم شرایط وجوب پرداخت فطریه را از اینجا کلیک کنید و مطالعه [...]