وظیفه شرعي شخص وسواس

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

وظیفه شرعي شخص وسواس وسواس برخاسته از شیطان می باشد و خدای ناکرده اگر شخص وسواسی شود از عبادت ها [...]