کراهت شعر خواندن در شب جمعه و در روزه

۲۶/آبان/۱۳۹۵|احکام هنر|

کراهت شعر خواندن در شب جمعه و در روزه حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواندن شعر برای روزه دار و [...]