شعر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

۰۷/آذر/۱۳۹۵|فرهنگی|

شعر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خدا به طالع تان مُهر پادشاهی زد به سینه ی احدی دست رد [...]