شرط عدم نزدیکی در عقد دائم و موقت

۲۰/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

شرط عدم نزدیکی در عقد دائم و موقت شرط عدم نزدیکی در عقد دائم و موقت خانم می تواند در عقد [...]