نماز مسافر

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام مسافر|

نماز مسافر   س 639: آيا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهاى فريضه مى ‏شود يا اختصاص به بعضى [...]