اعمال شب و روز عرفه در كتاب المراقبات

۳۱/شهریور/۱۳۹۴|ماه ذي الحجة|

اعمال شب و روز عرفه در كتاب المراقبات شب عرفه درباره شب عرفه روايت شده است كه دعاى خير در [...]