حکم آواز خوانى زن در عروسی

۰۹/فروردین/۱۳۹۵|احكام موسيقي, ازدواج و طلاق|

حکم آواز خوانى زن در عروسی پرسش 105 . آيا غنا و آواز خوانى زن در شب عروسى جايز است؟ [...]