خوردن خرچنگ چه حكمي دارد

۰۶/دی/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

خوردن خرچنگ چه حكمي دارد خوردن خرچنگ حرام است. از حيوانات دريايى فقط ماهى فلس‌دار و ميگو و بعضى از پرندگان [...]