عدالت شاهد برای طلاق

۲۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

عدالت شاهد برای طلاق عدالت شاهد برای طلاق [مسأله 2543] مسأله 2543 اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن [...]