آیا عقد ازدواج دائم و موقت شاهد می خواهد

۰۸/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

آیا عقد ازدواج دائم و موقت شاهد می خواهد زن و مرد می توانند صیغه عقد ازدواج دائم یا موقت [...]