ظرف طلا و نقره

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

ظرف طلا و نقره در نوشتار قبل «استفتائات مراجع پیرامون خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره » مطرح شد [...]