آیا سکه خمس دارد

۲۵/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

آیا سکه خمس دارد خمس سكه پرسش 98 . آيا به سكه بهار آزادى، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: [...]