حکم ازدواج با اهل سنت

۱۲/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

حکم ازدواج با اهل سنت ازدواج با اهل سنت پرسش 171 . ازدواج با دختر اهل تسنن، چه حكمى دارد؟ [...]