ازدواج حضرت خدیجه قبل از پیامبر

۲۷/خرداد/۱۳۹۵|تاريخ اسلام|

ازدواج حضرت خدیجه قبل از پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم آيا حضرت خديجه (س) قبل از [...]