احکام سفته

۰۶/مهر/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

احکام سفته احکام سفته سَفتِه سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را [...]