سجده و احکام آن

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

سجده و احکام آن   مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي س 489: سجده و [...]