مکان نمازگزار

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

 مکان نمازگزار    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي س 370: آيا نشستن و نماز [...]