نماز بر سجاده و مهر عکس دار

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز بر سجاده و مهر عکس دار مطابق نظر آيت الله خامنه اي [نماز خواندن بر سجاده ای که شکلهایی [...]