متن و ترجمه زیارت روز اربعین مفاتیح الجنان

۲۹/آبان/۱۳۹۵|ماه صفر|

متن و ترجمه زیارت روز اربعین هشتم: زيارت اربعين اربعين سيد الشهدا عليه السّلام مصادف با روز بيستم صفر است، [...]