ازدواج با زن شوهردار

۱۵/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

ازدواج با زن شوهردار زنی که در عقد مردی باشد نمی تواند با مرد دیگری ازدواج (دائم و یا موقت) [...]