مدت در معامله نسیه

۱۹/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

مدت در معامله نسیه مدت در معامله نسیه [مشخص کردن مدت در معامله نسیه] مسأله 2105 در معامله نسیه باید [...]