زمان دقيق پرداخت فطريه چه موقع است

۰۴/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

زمان دقيق پرداخت فطريه چه موقع است 1-زکات فطره و یا  فطریه یکی از فروع دین اسلام است كه زمان [...]