آب پاشیدن روی قبر

۰۹/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آب پاشیدن روی قبر آب پاشیدن روی قبر مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 235: روایاتی وجود [...]