شرايط وجوب روزه از نظر آيت الله خامنه اي

۰۴/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

شرايط وجوب روزه از نظر آيت الله خامنه اي معناى روزه   1. «روزه» در شرع مقدس اسلام آن است [...]