روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین

۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 357: خورشید در دانمارک و [...]