تحقیقی پیرامون روزه روز عاشورا

۰۱/آبان/۱۳۹۴|حديث پژوهي, ماه محرم|

تحقیقی پیرامون روزه روز عاشورا در نوشتار قبل « نظر مراجع درباره روزه روز عاشورا » مطرح شد از اینجا کلیک کنید [...]