استحاضه و روزه

۱۸/مرداد/۱۳۹۵|احكام روزه, احكام زنان|

استحاضه و روزه در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و [...]