احكام آميزش جنسي در روزه

۱۰/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه, زن و شوهر|

احكام آميزش جنسي در روزه مبطلات روزه را برشمرديم [اینجا کلیک کنید]، حال در اينجا يكي از آن موارد را [...]