آيا پوشيدن لباس و چادر مشكي مكروه است

۲۷/آذر/۱۳۹۴|احکام عزاداری, حجاب|

آيا پوشيدن لباس و چادر مشكي مكروه است آيا پوشيدن لباس و چادر مشكي مكروه است در برخى از روایات [...]