آيا رنگ خودكار مانع وضو است

۱۳/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

آيا رنگ خودكار مانع وضو است *- در هنگام وضو و غسل نبايد مانعي در رسيدن آب به پوست وجود [...]