خواندن مطالب شهوت انگیز در روزه

۲۰/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه|

خواندن مطالب شهوت انگیز در روزه سوال: ایا دیدن فیلم های عاشقانه یا خواندن رمان های عاشقانه روزه را باطل [...]