رفتن به کلاس درس در اعتکاف

۲۸/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

رفتن به کلاس درس در اعتکاف كلاس درس  پرسش 69 .  آيا در ايام اعتكاف، رفتن به كلاس و شركت [...]