احکام رجوع بعد از طلاق

۲۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

احکام رجوع بعد از طلاق نکته : طلاق بائن رجوع ندارد مگر اینکه از نو صیغه عقد را بخوانند. در [...]