عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|آيت الله خامنه اي|

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر ما در نوشتاري مرتبط با اين موضوع نظر ساير مراجع را آورده ايم. «اينجا» [...]