ذکر سجده نماز چیست

۱۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

ذکر سجده نماز چیست [ در سجده هر ذکری بگوید کافی است] مسأله 1049 در سجده هر ذکری بگوید کافی [...]