حکم گفتگو و دیالوگ عاشقانه در فیلم و تئاتر

۲۵/آبان/۱۳۹۵|احکام رسانه|

حکم گفتگو و دیالوگ عاشقانه در فیلم و تئاتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی اختلاط زن و مرد مسلمان برای [...]