قصد اقامت و مسافت شرعی‏

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام مسافر|

قصد اقامت و مسافت شرعی‏ اجوبه الاستفتائات س 657: من در جایی کار می‏کنم که کمتر از مسافت شرعی با [...]