حكم خوردن دوغ كفير چيست

۲۱/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم خوردن دوغ كفير چيست کِ‍فیر نوشیدنی تخمیری حاصل از شیر و دانه‌های کفیر است . آيا خوردن اين دوغ [...]