تقلید مساله عقلی است یا ادله شرعی دارد

۱۶/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله خامنه اي|

تقلید مساله عقلی است یا ادله شرعی دارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۱: آیا تقلید، [...]