چرایی دفن شبانه حضرت زهرا س

۲۱/اسفند/۱۳۹۴|فاطمیه|

چرایی دفن شبانه حضرت زهرا س دفن شبانه به سبب ظلم بر حضرت فاطمه عليها السلام مطابق روايت شيخ صدوق، [...]