فضیلت و اعمال شب نیمه شعبان

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|ويژه نامه ماه شعبان|

فضیلت و اعمال شب نیمه شعبان شيخ عباس قمي گويد: شب نيمه شعبان:شب بسيار مباركى است،از امام صادق عليه السّلام [...]