حکم بستن خیابان در عزاداری ها

۱۳/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

حکم بستن خیابان در عزاداری ها حکم بستن خیابان در عزاداری ها مطابق نظر آيت الله خامنه اي در برخی [...]